Sunuş

12/11/05

Home
Up

 

 

1971 yılında mikroişlemci olarak isimlendirilen ilk tümdevrenin pazara sürülmesinden bu yana geçen zaman içinde, başlangıçta çok basit bir yapısı olan ve yalnızca birkaç bin transistörden oluşan bu işlem birimi kısa zamanda olağanüstü bir gelişme gösterdi. Bugün mikroişlemci ile mikrodenetleyici, sayısal işaret işlemci, programlanabilir mantıksal denetleyici gibi değişik türevleri, süperbilgisayardan dört işlem hesaplayıcısına kadar her çeşit bilgi işleyen makinede ve akla gelebilecek her türlü akıllı sistemde açık ya da gömülü biçimde kullanılmaktadır. Doğal olarak böylesine yaygın kullanımı olan mikroişlemciler gerek bilgisayar, gerekse elektrik-elektronik öğretimi veren tüm yüksek öğretim kurumlarında ayrı bir veya birkaç ders içinde ele alınmaktadır.

Mikroişlemcilerin çalışma ilkelerinin öğretiminde iki farklı yaklaşım olduğu gözlenmektedir: İlkinde çoğu mikroişlemcinin ortak özelliklerini içeren, ticari kullanıma sokulmamış, didaktik niteliği ağır basan bir mimari öğretilmektedir. Bu öğretim hemen her zaman bir benzetim ortamı ile desteklenmektedir. İkinci yaklaşımda ise bir ticari işlemci temel alınmaktadır. Bu yaklaşımın başarısı ele alınan işlemcinin kullanım yaygınlığına, mimarisinin yalınlığına ve erişilebilen program geliştirme ortamlarının gücüne bağlıdır.

Bu kitabın yazarı ikinci yaklaşımı yeğlemiştir. Kitapta önce mikroişlemci mimarisi ve mikroişlemcili sistemlerin temel kavramları sunulmakta, Intel 8085A işlemcisi örnek olarak kullanılmaktadır. Daha sonra, 1980 başındaki ilk tanıtımından bu yana en yaygın kullanımı olan mikrodenetleyicilerin başında yer alan Intel 8051 ailesi çok kapsamlı olarak ele alınmakta ve mimarisi gerek donanım gerek yazılım açısından ayrıntılı olarak işlenmektedir. Yazar kitabında 8051 işlemci temelli bir sistemde pek çok örnek üzerinde hem simgesel dilde, hem de C dilinde program yazma tekniklerini göstermiş, kaliteli bir yazılım hazırlama ve bu yazılımı düzenli biçimde belgeleme tekniklerini sergilemiş, ayrıca bir program geliştirme kartının tasarımını betimlemiştir.

Yazarı bu kapsamlı çalışması nedeniyle kutlar, daha nice başarılı çalışmalara imza atacağından emin olduğumu belirtmek isterim.

Prof. Dr. Bülent ÖRENCİK
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi

Ocak 1998

 

Home | İçindekiler | Kitap Hakkında Düşünceler | Sunuş | Önsöz | Giriş

This site was last updated 12/11/05