İçindekiler

12/11/05

Home
Up

 

 

SUNUŞ

ÖNSÖZ

 

KISIM I: MİKROİŞLEMCİLERE GİRİŞ


BÖLÜM 1: BİLGİSAYARLAR VE MİKROİŞLEMCİLER

1.1. Giriş
1.2. Bilgisayarların Tarihi
   1.2.1. Eski Tarih
   1.2.2. Birinci Kuşak: Vakum Tüpler (1942-55)
   1.2.3. İkinci Kuşak: Transistörler (1955-65)
   1.2.4. Üçüncü Kuşak: Tümleşik Devreler (1965-80)
   1.2.5. Dördüncü Kuşak: Kişisel Bilgisayarlar ve VLSI (1980-2000’lerin başı)
   1.2.6. 2000’li Yıllardan Sonraki Gelecek Kuşak
1.3. Bilgisayar ve İşlemci Çeşitleri
1.4. Intel Mikroişlemci Aile
   1.4.1. Intel x86 Mimarisi
   1.4.2. Intel Ailesinin Gelişimi
1.5. Motorola Mikroişlemci Ailesi
1.6. CISC ve RISC Mimariler
1.7. Özet
Sorular

BÖLÜM 2: HAFIZA TEMELLERİ VE HAFIZA SİSTEM TASARIMI
2.1. Giriş
2.2. Temel Hafıza Kavramları
   2.2.1. Flip-Flop ve 1-bit Saklayıcı
   2.2.2. m-bit Saklayıcı
   2.2.3. Ortak Yol Oluşturma Problemi
   2.2.4. Saklayıcılar Arası Veri Transferi
   2.2.5. Hafızalar
2.3. Statik Okunabilir Yazılabilir Hafıza (SRAM)
   2.3.1. İç Yapısı
   2.3.2. Dış Yapısı
   2.3.3. Zamanlama
2.4. EPROM
2.5. Hafıza Sistem Tasarımı
   2.5.1. Temel Hafıza Tasarım Kavramları
   2.5.2. Örnek Hafıza Tasarımları
2.6. Özet
Kaynaklar
Sorular
 

BÖLÜM 3: MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ VE ÇALIŞMASI
3.1. Giriş
3.2. Mikroişlemcili Sistemlerin Temel Kavramları
3.3. Mikroişlemci Mimarisi ve Çalışması
   3.3.1. İç Mimari
   3.3.2. Dış Mimari
3.4. 8085A Mikroişlemcisi
   3.4.1. 8085A Mikroişlemcisinin İç Mimarisi
   3.4.2. 8085A Mikroişlemcisinin Dış Mimarisi
   3.4.3. Yol Çevrimleri ve Zamanlama
3.5. 8085A Tabanlı Bir Mikroişlemcili Sistem
3.6. Hafıza Haritasındaki Giriş/Çıkış Birimleri
3.7. Programlanabilir Giriş/Çıkış
   3.7.1. 8255A ile Giriş/Çıkış
3.8. 8255A Programlanabilir Çevre Arabirimi
   3.8.1. 8255A Tümdevresi ve Blok Diyagramı
   3.8.2. 8255A Kontrol Kelimesi
3.9. Özet
Kaynaklar
Sorular
 

KISIM II: 8051 MİKRODENETLEYİCİSİ VE UYGULAMALAR
 

BÖLÜM 4: MİKRODENETLEYİCİLER VE 8051 AİLESİ

4.1. Giriş
4.2. 8051 Ailesi
4.3. Gelişmiş Mikrodenetleyiciler
4.4. Özet
Sorular
 

BÖLÜM 5: 8051 MİKRODENETLEYİCİ AİLESİNİN MİMARİSİ
5.1. Giriş
5.2. 8051 Ailesinin Temel Özellikleri
5.3. 8051 Tümdevresi
   5.3.1. 8051 Tümdevre Uç Fonksiyonları
   5.3.2. Detaylı Port Yapıları ve Çalışması
5.4. 8051 Ailesinin Hafıza Yapısı
   5.4.1. Program ve Veri Hafızaların Ayrılması
   5.4.2. Program Hafıza
   5.4.3. Veri Hafıza
5.5. CPU Zamanlaması
   5.5.1. Sistem Saat Üreteci
   5.5.2. Makine Çevrimleri
5.6. Tümdevre Donanım Birimlerinin Kullanımı
   5.6.1. Paralel Giriş/Çıkış Port’ları
   5.6.2. Zamanlayıcı/Sayıcı Birimi
   5.6.3. Kesme Kontrol
   5.6.4. Seri Port
5.7. Özet
Sorular
 

BÖLÜM 6: 8051 ASSEMBLY DİLİ
6.1. Giriş
6.2. Adresleme Modları ve Komut Kümesine Giriş
6.3. 8051 Adresleme Modları
   6.3.1. İvedi Adresleme Modu
   6.3.2. Doğrudan Adresleme Modu
   6.3.3. Saklayıcı Adresleme Modu
   6.3.4. Saklayıcı-Özel Adresleme Modu
   6.3.5. Saklayıcı-Dolaylı Adresleme Modu
   6.3.6. Saklayıcı-İndisli Adresleme Modu
6.4. 8051 Komut Kümesi
   6.4.1. Veri Transfer Komutları
   6.4.2. Veri İşleme Komutları
   6.4.3. Program Akışı Kontrol Komutları
6.5. Program Geliştirme Yöntemleri
6.6. 8051 İçin Program Geliştirme Aşamaları
6.7. Program Derleme
6.8. Özet
Sorular
 

BÖLÜM 7: 8051 ASSEMBLY VE C DİLİ PROGRAMCILIĞINA GİRİŞ
7.1. Giriş
7.2. Basit Giriş Çıkış İşlemleri
7.3. Boolean Fonksiyonlarını Gerçekleştirme
   7.3.1. Kombinasyonel Lojik
   7.3.2. Ardışıl Lojik
7.4. Altprogram Çağırımı
7.5. Kesme Hizmet Programı
   7.5.1. Harici Kesme Girişinin Kullanımı
   7.5.2. İki Harici Kesme Girişinin Kullanımı
7.6. Zamanlayıcı/Sayıcı İşlemleri
   7.6.1. Sayıcı İşlemleri
   7.6.2. Zamanlayıcı İşlemleri
7.7. 8051 C Dili Programcılığı
7.8. Bir Benzetim Programı ile Yazılım Geliştirme
   7.8.1. Bir Tuş ile Gösterge Sürme
   7.8.2. Tuş Takımı Tarama Programı
7.9. Özet
Sorular
 

BÖLÜM 8: YAZILIM TASARIMI VE DOKÜMAN HAZIRLAMA
8.1. Giriş
8.2. Yazılım Tasarımı
   8.2.1. Yukarıdan Aşağı Tasarım
   8.2.2. Modülerlik
   8.2.3. Yapısal Programlama
   8.2.4. Test Edilebilirlik
   8.2.5. Kurtarılabilirlik
8.3. Yazılım Dokümanı Hazırlama
   8.3.1. Assembly Dilde Dosya Hazırlama
8.4. Özet
Sorular


BÖLÜM 9: 8051 TABANLI BİR GELİŞTİRME KARTI VE BİR EĞİTİM SETİ TASARIMI
9.1. Giriş
9.2. Geliştirme Kartı Donanımı
   9.2.1. Kartın Soket Bağlantıları
   9.2.2. Elektronik Devresi
   9.2.3. Hafıza Haritası ve Kod Çözümü
   9.2.4. 8255 Giriş/Çıkış Biriminin Kullanımı
9.3. Geliştirme Kartı Monitör Programı
   9.3.1. Programın Genel Yapısı
   9.3.2. PC ile Kartın Seri Haberleşmesi
   9.3.3. PC’den Karta Program Yükleme
   9.3.4. Program Çalıştırma
   9.3.5. Hafıza Okuma
   9.3.6. Hafıza Veri Değişikliği
   9.3.7. Monitör Programı
9.4. Eğitim Seti Tasarımı
   9.4.1. Eğitim Setinin Birimleri
   9.4.2. Eğitim Setinin 80C535 Mikrodenetleyicisi
   9.4.3. Eğitim Setinin Kontrol Birimi
9.5. Özet
Sorular
 

BÖLÜM 10: 8051 UYGULAMALARI
10.1. Giriş
   10.1.1. Uygulamalara Giriş
10.2. 7-Segment Gösterge ile Uygulamalar
   10.2.1. Devre Elemanları
   10.2.2. Devrenin Çalışması
   10.2.3. Zamanlayıcının Taşma Bit’i ile Kontrolü
   10.2.4. Zamanlayıcının Kesme ile Kontrolü
   10.2.5. Sayıcı Uygulaması
   10.2.6. Zamanlayıcı ile Bir Kare Dalga Üreteci
   10.2.7. Zamanlayıcıyı Kullanan 6-Haneli Bir Saat
   10.2.8. Sayıcıyı Kullanan 6-Haneli Bir Saat
10.3. LCD Uygulaması
   10.3.1. Gerekli LCD Bilgileri
   10.3.2. 8051 LCD Programı
10.4. Analog-Sayısal Çevirim
   10.4.1. Temel ADC Kavramları
   10.4.2. Ardışıl-Yaklaşımlı A/D Çevirici
   10.4.3. 8-Bit ADC’nin bir İşlemci ile Arabirimi
   10.4.4. Durum Kontrollü 8-bit Bir ADC Arabirimi
   10.4.5. Kesme ile Çalışan 8-bit Bir ADC Arabirimi
10.5. Sayısal-Analog Çevirim
10.6. Adım Motoru Uygulaması
10.7. Özet
Sorular

 
KISIM III: EKLER
EK A: 8051 KOMUT KÜMESİ
EK B: SEMBOLLER
EK C: TÜRKÇE-İNGİLİZCE SÖZLÜK
EK D: KAYNAKLAR

 

Home | İçindekiler | Kitap Hakkında Düşünceler | Sunuş | Önsöz | Giriş

This site was last updated 12/11/05