İçindekiler

 

Home
Up

 

Sunuş
Önsöz
Giriş

BÖLÜM 1: Mikroişlemciler ve Bilgisayarlar
    1.1. Giriş
    1.2. Bilgisayarların Tarihi
        1.2.1. Eski Tarih
        1.2.2. Birinci Kuşak: Vakum Tüpler (1942-56)
        1.2.3. İkinci Kuşak: Transistörler (1955-65)
        1.2.4. Üçüncü Kuşak: Tümleşik Devreler (1965-80)
        1.2.5. Dördüncü Kuşak: Kişisel Bilgisayarlar ve VLSI (1980-2000)
        1.2.6. 2000’li Yıllardan Sonraki Gelecek Kuşak
    1.3. Bilgisayar ve İşlemci Çeşitleri
    1.4. Intel Mikroişlemci Ailesi
        1.4.1. Intel x86 Mimarisi
        1.4.2. Intel Ailesinin Gelişimi
    1.5. Motorola Mikroişlemci Ailesi
    1.6. CISC ve RISC Mimariler
    1.7. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 2: Statik Rasgele Erişimli Hafızalar
    2.1. Giriş
    2.2. Temel Hafıza Kavramları
        2.2.1. Flip-Flop ve 1-bit Saklayıcı
        2.2.2. m-bit Saklayıcı
        2.2.3. Ortak Yol Oluşturma Problemi
        2.2.4. Saklayıcılar Arası Veri Transferi
        2.2.5. Hafızalar
    2.3. Statik Okunabilir Yazılabilir Hafıza (SRAM)
        2.3.1. İç Yapısı
        2.3.2. Dış Yapısı
        2.3.3. Zamanlama
    2.4. EPROM
    2.5. Hafıza Sistem Tasarımı
        2.5.1. Temel Tasarım Kavramları
        2.5.2. Örnek Hafıza Tasarımları
    2.6. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 3: Mikroişlemci Mimarisi ve  Çalışması
    3.1. Giriş
    3.2. Mikroişlemcili Sistemlerin Temel Kavramları
    3.3. Temel Mikroişlemci Mimarisi ve Çalışması
        3.3.1. İç Mimari
        3.3.2. Dış Mimari
    3.4. 8085A Mikroişlemcisi
        3.4.1. 8085A Mikroişlemcisinin İç Mimarisi
        3.4.2. 8085A Mikroişlemcisinin Dış Mimarisi
        3.4.3. Yol Çevrimleri ve Zamanlama
    3.5. 8085A Tabanlı Bir Mikroişlemcili Sistem ve Çalışması
    3.6. Hafıza Haritasındaki Giriş/Çıkış Birimleri
    3.7. Programlanabilir Çevre Arabirimleriyle Giriş/Çıkış
        3.7.1. 8255A ile Giriş/Çıkış
    3.8. 8255A Programlanabilir Çevre Arabirimi
       3.8.1. 8255A Tümdevresi ve Blok Diyagramı
    3.9. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 4: Intel Ailesinin 16-Bit Mikroişlemcileri
    4.1. Giriş
    4.2. 8088/8086 Mikroişlemcisi
        4.2.1. İç Mimarisi
        4.2.2. Saklayıcılar
        4.2.3. Dış Mimarisi
        4.2.4. Tümdevre Yol Arabirimleri
    4.3. Yol Zamanlaması
    4.4. 8088/8086 Hafıza Mimarisi
        4.4.1. Lojik ve Fiziksel Hafızalar
        4.4.2. Segment'li Hafıza Yapısı
        4.4.3. Segment'li Hafıza Yapısının Avantajları
    4.5. 80286 Mikroişlemcisi
        4.5.1. İç Mimarisi
        4.5.2. Dış Mimarisi
        4.5.3. Programlama Modeli
        4.5.4. Korumalı Mod Çalışması
    4.6. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 5: Intel Ailesinin 32-Bit Mikroişlemcileri
    5.1. Giriş
    5.2. 80386 Mikroişlemcisi
        5.2.1. Dış Mimarisi
        5.2.2. Programlama Modeli
        5.2.3. Çalışma Modları
        5.2.4. Korumalı Mod Çalışması
    5.3. 80486 Mikroişlemcisi
        5.3.1. Dış Mimarisi
        5.3.2. 80486’nın Gelişmiş Özellikleri
    5.4. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 6: 16-bit X86 Çekirdeğinin Adresleme Modları
    6.1. Giriş
    6.2. Veri Adresleme Modları
        6.2.1. Saklayıcı Adresleme
        6.2.2. İvedi (Immediate) Adresleme
        6.2.3. Doğrudan (Direct) Veri Adreslemesi
        6.2.4. Saklayıcı Dolaylı (Indirect)
        6.2.5. Taban-artı-İndis (Base-plus-Index)
        6.2.6. Saklayıcı Göreceli (Register Relative)
        6.2.7. Taban Göreceli-artı-İndis  (Base Relative-plus-Index)
    6.3. Program Hafıza Adresleme Modları
        6.3.1. Doğrudan Program Hafıza Adresleme
        6.3.2. Göreceli Program Hafıza Adresleme
        6.3.3. Dolaylı Program Hafıza Adresleme
    6.4. Yığın Hafıza Adreslemesi
    6.6. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 7: Veri Transfer Komutları
    7.1. Giriş
    7.2. Adres Yükleme Komutları
        7.2.1. LEA (Load Effective Address)
        7.2.2. LDS ve LES
    7.3. Dizi (String) Komutları
        7.3.1. LODS (Load String)
        7.3.2. STOS (Store String)
        7.3.3. MOVS (Move String)
    7.4. Diğer Veri Transfer Komutları
        7.4.1. IN ve OUT
        7.4.2. XCHG
        7.4.3. XLAT
        7.4.4. LAHF ve SAHF
    7.5. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 8: Aritmetik ve Lojik Komutlar
    8.1. Giriş
    8.2. Toplama, Çıkarma ve Karşılaştırma
        8.2.1. Toplama: ADD, ADC ve INC Komutları
        8.2.2. Çıkarma: SUB, SBB ve DEC Komutları
        8.2.3. Karşılaştırma
    8.3. Çarpma ve Bölme
        8.3.1. Çarpma
        8.3.2. Bölme
    8.4. BCD ve ASCII Aritmetik
        8.4.1. BCD Aritmetik
        8.4.2. ASCII Aritmetik
    8.5. Lojik İşlemler
        8.5.1. Temel İşlemler: AND, OR, XOR, TEST, NOT ve NEG
    8.6. Kaydırma ve Döndürme
    8.7. Dizi (String) Karşılaştırmaları
    8.8. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 9: Program Kontrol Komutları
    9.1. Giriş
    9.2. Dallanma Komutları
        9.2.1. Doğrudan Dallanmalar
        9.2.2. Duruma Bağlı Dallanmalar
        9.2.3. LOOP Komutu
    9.3. Altprogramlar
        9.3.1. CALL Komutu
        9.3.2. RET Komutu
    9.4. Kesmelere Giriş
        9.4.1. Kesme Vektörleri
        9.4.2. Kesme Komutları
        9.4.3. Kesme Hizmet Programı
        9.4.4. Kesme Kontrol
    9.5. İşlemci Kontrol ve Diğer Komutlar
    9.6. Özet
    Problemler
    Sorular

BÖLÜM 10: 16-bit x86 Mimarisinin Programlanması
    10.1. Giriş
    10.2. Assembly Program Geliştirme
    10.3. DOS’ta Basit Giriş/Çıkış
        10.3.1. Ekrana Selamlama Mesajı
        10.3.2. Yazıcıya Selamlama Mesajı
        10.3.3. PCde Klavye/Ekran ile Kullanıcı Etkileşimi
    10.4. Veri Dizisi İşlemleri
        10.4.1. Liste Sıralama
        10.4.2. Bir Diziyi Ters Çevirme
    10.5. Kod Çevirimleri
        10.5.1. BCD’den İkili Koda Çevirim
        10.5.2. ASCII’den İkili Koda Çevirim
        10.5.3. İkili Koddan BCD’ye Çevirim
        10.5.4. İkili Koddan ASCII’ye Çevirim
    10.6. Yığından Parametre Geçirilmesi
    10.7. Tablo Bakma Yöntemi
        10.7.1. Bir Açının Sinüsü
        10.7.2. Bir Açının Kosinüsü
    10.8. C ve Assembly Ortaklığı
    10.9. Özet
    Sorular

BÖLÜM 11: IBM PC Mimarisine Giriş
    11.1. Giriş
    11.2. PC'nin Donanım Birimleri
    11.3. Ana Kart
        11.3.1. Mikroişlemci
        11.3.2. Hafıza
        11.3.3. Birleşik Tümdevreler (Chipset)
        11.3.4. Sistem Uzantı Yolları
        11.3.5. Paralel Port
        11.3.6. Seri Port
        11.3.7. USB
        11.3.8. Hızlandırılmış Grafik Port'u (AGP)
        11.3.9. CMOS RAM ve Gerçek Zaman Saati
        11.3.10. Yeni PC BIOS’ları ve Özellikleri
    11.4. Klavye ve Fare Arabirimi
    11.5. Monitör ve Grafik Kartı
    11.6. Floppy/Hard Disk ve CD ROM
    11.7. Özet
    Sorular

BÖLÜM 12: Temel PC Mimarileri ve Sistem Yolları: XT ve AT
    12.1. Giriş
    12.2. 8-bit PC/XT Mimarisi
        12.2.1. PC/XT Sistem Birimleri
        12.2.2. PC/XT Sistem Yolu Sinyalleri
        12.2.3. PC/XT Giriş/Çıkış Zamanlaması
    12.3. 16-bit PC/AT Mimarisi
        12.3.1. PC/AT Sistem Birimleri
        12.3.2. PC/AT Sistem Yolu Sinyalleri
        12.3.2. PC/AT (ISA) Giriş/Çıkış Zamanlaması
    12.4. ISA Yolu
        12.4.1. ISA Yolunun Doğuşu
        12.4.2. ISA Yolunun Sınırlamaları
    12.5. Özet
    Kaynaklar
    Sorular

BÖLÜM 13: ISA Sonrası PC Sistem Yolları
    13.1. Giriş
    13.2. EISA Yolu
    13.3. VESA Yolu
    13.4. MCA Yolu
    13.5. PCI Yolu
        13.5.1. PCI Yerel Yolunun Özellikleri
        13.5.2. PCI Performansı
        13.5.3. PCI Yol Sinyalleri
        13.5.4. PCI Yol Komutları
    13.6. Özet
    Sorular

BÖLÜM 14: IBM PC'de Giriş/Çıkış
    14.1. Giriş
    14.2. PC Tabanlı Giriş/Çıkış Kavramları
        14.2.1. Program Kontrolü Giriş/Çıkış
        14.2.2. Kesme Kontrollü Giriş/Çıkış
        14.2.3. DMA Donanım Kontrollü Giriş/Çıkış
    14.3. PC Giriş/Çıkış Haritası
    14.4. Özet
    Sorular

BÖLÜM 15: IBM PC Kesme Yapısı
    15.1. Giriş
    15.2. Kesme İşlemi
        15.2.1. Kritik İşlemlerin Kesilmesi
        15.2.2. Kaçırılan Kesmeler
        15.2.3. Öncelik Seviyeleri
        15.2.4. Kesmeye Cevap Verme Zamanı
    15.3. Kesme Çeşitleri
        15.3.1. Donanım Kesmeleri
        15.3.2. Yazılım Kesmeleri
    15.4. x86 Kesmeleri
        15.4.1. Harici Kesmeler
        15.4.2. Dahili Kesmeler
    15.5. IBM PC Kesmeleri
        15.5.1. Donanım Kesmeleri
        15.5.2. Yazılım Kesmeleri
    15.6. Özet
    Sorular

BÖLÜM 16: ISA Yolu İçin Bir Kart Tasarımı
    16.1. Giriş
    16.2. 8-bit ISA Yolu İçin Bir Tasarımı
    16.3. Sistem Yolundaki Elektriksel Güç
    16.4. Buffer ve Kod  Çözme Devreleri
    16.5. 8255A Sayısal I/O Arabirimi
    16.6. 8254 Zamanlayıcı/Sayıcı
        16.6.1. 8254 Tümdevre Uçları
        16.6.2. 8254 Çalışması
        16.6.3. PC I/O Kartının 8254’lü Bölümü
    16.7. DAC Arabirimi
    16.8. 0808 ADC Arabirimi
    16.9. Özet
    Sorular

BÖLÜM 17: PC ile Kontrol ve Veri Toplama Uygulamaları
    17.1. Giriş
    17.2. PC’nin Dış Ortamla Haberleşmesi
        17.2.1. PC’ye Veri Girişi
        17.2.2. PC’den Veri Çıkışı
    17.3. 8255A ile Sayısal Giriş/Çıkış
        17.3.1. Basit Giriş/Çıkış
        17.3.2. DC Motor Kontrolü
        17.3.3. Adım Motor Kontrolü
    17.4. ADC ile Veri Örnekleme
        17.4.1. PC’den ADC Verisini Okuma
        17.4.2. PC ‘de Osiloskop
    17.5. Özet
    Sorular

BÖLÜM 18: Paralel Port
    18.1. Giriş
    18.2. Paralel Port Temelleri
    18.3. Donanım Özellikleri
        18.3.1. Paralel Port Sinyalleri
        18.3.2. Yazıcı Sinyal Diyagramı
        18.3.3. Paralel Port Adresleri
        18.3.4. İki Yönlü Port’lar
        18.3.5. Paralel Port’tan 8-bit Giriş
        18.3.6. İki 4-bit Okuma Yöntemi
        18.3.7. IRQ’nun Kullanılması
    18.4. Paralel Port Uygulamaları
        18.4.1. Basit Giriş/Çıkış
        18.4.2. Paralel Port Test Devresi
        18.4.3. LCD Gösterge Uygulaması
    18.5. Özet
    Sorular

BÖLÜM 19: Seri Veri Haberleşmesi ve PC Seri Port
    19.1. Giriş
    19.2. Ne İçin Seri Haberleşme
    19.3. Seri Haberleşmenin Temelleri
        19.3.1. Senkron ve Asenkron Haberleşme
        19.3.2. Seri Veri Aktarım Kanalları
        19.3.3. Asenkron Seri Haberleşme
        19.3.4. Veri Aktarım Hızı
        19.3.5. Veri Haberleşme Sınıfları
    19.4. RS232 Standardı
        19.4.1. RS232 Sinyalleri
        19.4.2. RS232 Senkronizasyon Sinyalleri
        19.4.3. Boş Modem Bağlantısı
        19.4.4. Geri Besleme Bağlantısı
        19.4.5. DTE/DCE Hızları
        19.4.6. Veri Akış Kontrolü
    19.5. Diğer Standartlar
    19.6. PC Seri Port’u
        19.6.1. Seri Port Adresleri
        19.6.2. BIOS INT 14H Kesmesi
    19.7. UART Tümdevresi
        19.7.1. 8250 Tümdevre Uçları
        19.7.2. UART Hız Programlaması
        19.7.3. UART Saklayıcıları
        19.7.4. UART İle Seri Haberleşme
        19.7.5. Yazılım ile UART Belirleme
    19.8. RS232 Seviye Çeviriciler
    19.9. Özet
    Sorular

BÖLÜM 20: Pentium Mikroişlemcileri
    20.1. Giriş
    20.2. Pentium
        20.2.1. Dış ve İç Mimari
        20.2.2. Hafıza Yapısı
        20.2.3. İş-hattının Yapısı
    20.3. Pentium Pro
        20.3.1. Dış ve İç Mimari
        20.3.2. Hafıza Yapısı
        20.3.3. İş-hattının Yapısı
    20.4. Pentium MMX
        20.4.1. Dış ve İç Mimari
        20.4.2. Hafıza Yapısı
    20.5. Pentium II
        20.5.1. Dış ve İç Mimari
        20.5.2. Hafıza Yapısı
    20.6. Pentium III
        20.6.1. Dış ve İç Mimari
        20.6.2. Hafıza Yapısı
    20.7. Intel’in Gelecek Nesil İşlemcileri
    20.8. x86 Üreticileri
    20.9. Özet
    Sorular

EK A: Semboller
EK B: Türkçe-İngilizce Kelimeler
EK C: Kaynaklar

Home | Up

This site was last updated 12/11/05