Önsöz

 

Up

 

 

Bu kitap Java Ağ Programcılığı’nı öğrenmeye başlayanlara bir pusula veya bir rehber olması amacıyla, yazarlarının son 6 yıldaki büyük ağ projelerindeki çalışmaları, üniversitelerde ders verme, akademik araştırmaları ve yayınlardaki tecrübeleri ve bilgilerinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Bu kitap “Java” programlama dilini öğretmekte ve yön göstermektedir. Kitabın esas amacı Java ile ağ programcılığını öğretmek olup, temel Java konularını başka kaynaklara bırakmasına rağmen, kitabımızda temel Java ile ilgili uzun bölümler de bulunmaktadır. Bölüm 2 Java programlama dilini, Bölüm 5 applet’leri, Bölüm 7 Java thread’lerini, Bölüm 8 Java giriş/çıkış stream’lerini sunmaktadır. Kitabımızın “yön gösterme” tarafı ise, Java ve Java ile ağ programcılığı konusunda klasik sayılabilecek önemli kitapları ve Internet kaynaklarını vermesi ve bu kaynakları tanıtıcı bilgileri sunmasıdır.

Kitabımız ikinci olarak “Ağ” konularını bir ağ programcısına gereğince öğretmektedir. Bölüm 3’te bilgisayar ağları ve TCP/IP ve Bölüm 4’te temel Web kavramları ve teknolojileri sunulmaktadır. Birçok ağ programlarını geliştirmede bu iki bölümde sunulan konular genellikle yeterlidir. Ancak daha düşük seviyeli ağ programları ve protokolleri yazmak için başka kaynaklardan yararlanmak gerekebilir.

Kitabımız üçüncü olarak Java ile Ağ Programcılığı’nı öğretmektedir. Bölüm 6’da günümüzde yaygın olan ağ yazılımları haberleşme modelleri sunulmaktadır. Bölüm 9’da Java ağ paketi tanıtılmakta ve yüksek seviyeli sınıflar ile ağ programcılığına giriş yapılmaktadır. Ardından Bölüm 10’da TCP soket programcılığı, Bölüm 11’de UDP soket programcılığı, Bölüm 12’de multicast haberleşme modeli ve programcılığı, Bölüm 13’te JDBC ile ağ verisine erişim ve Bölüm 14’te ise dağıtık nesnelerin haberleşmesinde kullanılan RMI teknolojisi anlatılmaktadır. Son üç bölümde Java Web teknolojileri, Servlet’ler ve JSP sunulmaktadır.

Kitabımızda yer alan konularla ilgili her türlü görüş, eleştiri ve düzeltmeleri aşağıda vermiş olduğumuz kitabımızın e-posta adresine beklemekteyiz. Her türlü görüş, eleştiri ve düzeltme, güzel ve güncel bir eser sunma çabamıza yardım edecektir ve bundan çok memnun olacağız.

Kitabımızın, Java Ağ Programcılığını öğrenenlere faydalı olması dileklerimizle…

Mayıs 2003

Halûk Gümüşkaya                                  Ömer Boyacı
e-posta: haluk@gumuskaya.com                            e-posta: jap@omerboyaci.com  
Web: http://www.gumuskaya.com                         Web: http://www.omerboyaci.com  

Kitabın Web adresi: http://www.jap2.com
Kitabın e-posta adresi: jap1@www.jap2.com  

 

 

This site was last updated 03/03/04